top of page

​Phiếu miễn trừ trách nhiệm

Phiếu Miễn Trừ Trách Nhiệm (sau đây gọi là "Phiếu Miễn Trừ”) này được lập và thực hiện bởi Công ty Cổ phần Luminary Life, Việt Nam (sau đây gọi là “Luminary”) và khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”).

 

Xét rằng: Luminary hoạt động kinh doanh du lịch, bao gồm dịch vụ vận chuyển, lưu trú, tham quan, tour và tổ chức các hoạt động, lớp học, chương trình, hội thảo và các hoạt động thể chất cho khách hàng;

 

Xét rằng: Khách hàng có nhu cầu sử dụng một hoặc nhiều loại hình dịch vụ du lịch do Luminary cung cấp; và

 

Xét rằng: Luminary sẵn sàng cung cấp dịch vụ du lịch cho khách hàng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể theo sau:

 

 1. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng chịu trách nhiệm tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các hoạt động, lớp học, chương trình, hội thảo nếu cần. Khách hàng hiểu rằng bất kỳ hoạt động thể chất nào luôn có những rủi ro liên quan đến các hoạt động và lớp học được tổ chức trong bất kỳ sự kiện nào của Luminary;
   

 2. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng có trách nhiệm tiết lộ đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, bệnh lý đã biết trước đây hoặc hiện tại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc khả năng tham gia các hoạt động và lớp học của họ cho Luminary thông qua việc điền vào bản câu hỏi trước hành trình. Trong trường hợp những thông tin này phải được bảo mật, Khách hàng có thể thông báo bằng văn bản cho quản lý của Luminary tới địa chỉ email sau: duc.nguyen@luminaretreats.com
   

 3. Khách hàng chấp nhận quyền hạn của huấn luyện viên, hướng dẫn viên, nhân viên và người quản lý của Luminary trong khi tham gia tour, khách hàng được yêu cầu tuân thủ tất cả các quy định và không có trường hợp ngoại lệ;
   

 4. Nếu Khách hàng không thể hoàn thành bất kỳ một hoạt động nào trong chương trình vì lý do không đủ sức khỏe/thể lực, Khách hàng đồng ý huỷ bỏ hành trình theo quyết định của Luminary;
   

 5. Khách hàng đồng ý rằng Luminary sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí phát sinh nào (ăn nghỉ, máy bay, xe buýt, phương tiện đi lại) nếu hành trình kết thúc không đúng như dự kiến vì những lý do khách quan, hoăc trường hợp Khách hàng phải kết thúc hành trình do điều kiện sức khỏe/thể lực;
   

 6. Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiết bị (nếu có) được giao và Khách hàng phải chịu chi phí bồi thường nếu làm mất hoặc để quên thiết bị;
   

 7. Khách hàng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng các hoạt động sức khỏe và thể chất như yoga, giãn cơ, chạy bộ, nhảy múa, đạp xe…luôn tồn tại các yếu tố rủi ro, nguy hiểm không liên quan đến các yếu tố bảo đảm an toàn trong phạm vi các trang thiết bị do công ty cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng Luminary không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản có liên quan trực tiếp hay không trực tiếp đến các dịch vụ do Luminary cung cấp;
   

 8. Luminary sẽ không nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ khách hàng nào vi phạm bất cứ quy định và pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ đất nước nào mà hành trình được tổ chức;
   

 9. Khách hàng đồng ý rằng Luminary có thể điều chỉnh hay thay đổi lịch trình đối với tất cả các tour so với lịch trình có sẵn, tùy thuộc vào các yếu tố an toàn, hoặc thay đổi của điều kiện thời tiết. Trong trường hợp này, khách hàng không có quyền từ chối hoặc đòi hỏi bất cứ sự bồi thường nào từ Luminary;
   

 10. Khách hàng được yêu cầu mua gói bảo hiểm du lịch theo quy định của luật du lịch Việt Nam khi tham gia tour do Luminary tổ chức, bao gồm dịch vụ chăm sóc y tế, thảm họa thiên nhiên, các tai nạn cá nhân, trường hợp cần sơ tán và tổn thất đến các vật dụng cá nhân (bao gồm cả các vật dụng có giá trị);
   

 11. Khách hàng qua đây chấp nhận hủy bỏ vĩnh viễn trách nhiệm của Luminary (bao gồm mỗi cá nhân: Giám đốc, cán bộ, người thừa kế, hoặc người được ủy quyền) đối với mọi hành vi khiếu nại, yêu cầu, tổn hại, cam kết, nghĩa vụ pháp lý và tranh chấp dưới bất cứ hình thức nào cho dù đã biết hoặc chưa biết, cho dù nghi ngờ hay không nghi ngờ, cho dù đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh. Khách hàng sẽ hủy bỏ bất cứ khiếu nại hoặc quyền xác nhận nguyên nhân hành vi hoặc luận chứng cho hành vi hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu đã được loại bỏ trong Phiếu Miễn Trừ này bất kể do lỗi sơ suất hoặc lỗi cố ý hoặc không cố ý hoặc do lỗi chung;

 12. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các rủi ro, thương tích hoặc thiệt hại đã biết và chưa biết có thể xảy ra do Khách hàng tham gia các lớp học, hội thảo hoặc các hoạt động khác;
   

 13. Các điều khoản của Phiếu Miễn Trừ này và các thỏa thuận phải được đọc đầy đủ, không tách rời và được hai bên thực thi;
   

 14. Khách hàng đồng ý cho phép Luminary sử dụng hình ảnh của Khách hàng được chụp/quay trong các sự kiện của Luminary trong ảnh, video hoặc các hình thức khác cho công việc truyền thông, quảng cáo & các mục đích hợp pháp khác miễn phí. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng có thể thu hồi sự đồng ý của mình ở bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng cũng hiểu rằng với tính lâu dài của Internet, việc thu hồi sự đồng ý của Khách hàng không đồng nghĩa với việc xóa bỏ tất cả các hình ảnh trực tuyến.
  Đồng ý (  ) / Không đồng ý (  )

   

 15. Khách hàng đã đọc bản thông cáo và miễn trừ trách nhiệm ở trên và hiểu đầy đủ nội dung của nó. Khách hàng có thẩm quyền hợp pháp để đồng ý với các điều khoản của Phiếu Miễn Trừ này.

 

Luminary và Khách hàng cùng đồng ý thực hiện Phiếu Miễn Trừ này.

LUMINA RETREAT_360 DSC_1152.jpg
bottom of page